• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
Munkavédelem
- Munkavédelmi szabályzat
- Kockázatértékelés
- Kémiai kockázatértékelés
- Pszichoszociális kockázatértékelés
- Egyéni védőeszközök juttatásának rendje
- Orvosi alkalmassági vizsgálatok rendje
- Munkavédelmi oktatások
Tűzvédelem
- Tűzvédelemi szabályzat
- Tűzriadó terv
- Tűzriadó gyakorlatok
- Tűzvédelmi oktatások
- Biztonsági terv (szabadtéri rendezvények, zenés, táncos rendezvények)
Környezetvédelem
- Környezetvédelmi regisztrációk elkészítése (hulladék, levegő, FAVI)
- Éves adatszolgáltatások elkészítése
- Hulladékok besorolása
- Folyamatok környezetvédelmi szempontú managelése
- Szükséges intézkedések definiálása és koordinálása
- Szennyvíz önellenőrzési terv elkészítése és működtetése
ADR
- ADR anyagbesorolások elvégzése
- ADR fuvarokmányok elkészítése
- ADR oktatások megtartása
- ADR éves jelentés elkészítése
- Szükséges csomagolások, jelölések definiálása
Munkavédelem
- Munkavédelmi szabályzat
- Kockázatértékelés
- Kémiai kockázatértékelés
- Pszichoszociális kockázatértékelés
- Egyéni védőeszközök juttatásának rendje
- Orvosi alkalmassági vizsgálatok rendje
- Munkavédelmi oktatások
Tűzvédelem
- Tűzvédelemi szabályzat
- Tűzriadó terv
- Tűzriadó gyakorlatok
- Tűzvédelmi oktatások
- Biztonsági terv (szabadtéri rendezvények, zenés, táncos rendezvények)
Környezetvédelem
- Környezetvédelmi regisztrációk elkészítése (hulladék, levegő, FAVI)
- Éves adatszolgáltatások elkészítése
- Hulladékok besorolása
- Folyamatok környezetvédelmi szempontú managelése
- Szükséges intézkedések definiálása és koordinálása
- Szennyvíz önellenőrzési terv elkészítése és működtetése
ADR
- ADR anyagbesorolások elvégzése
- ADR fuvarokmányok elkészítése
- ADR oktatások megtartása
- ADR éves jelentés elkészítése
- Szükséges csomagolások, jelölések definiálása
Munkavédelem
- Munkavédelmi szabályzat
- Kockázatértékelés
- Kémiai kockázatértékelés
- Pszichoszociális kockázatértékelés
- Egyéni védőeszközök juttatásának rendje
- Orvosi alkalmassági vizsgálatok rendje
- Munkavédelmi oktatások
Tűzvédelem
- Tűzvédelemi szabályzat
- Tűzriadó terv
- Tűzriadó gyakorlatok
- Tűzvédelmi oktatások
- Biztonsági terv (szabadtéri rendezvények, zenés, táncos rendezvények)
Környezetvédelem
- Környezetvédelmi regisztrációk elkészítése (hulladék, levegő, FAVI)
- Éves adatszolgáltatások elkészítése
- Hulladékok besorolása
- Folyamatok környezetvédelmi szempontú managelése
- Szükséges intézkedések definiálása és koordinálása
- Szennyvíz önellenőrzési terv elkészítése és működtetése
ADR
- ADR anyagbesorolások elvégzése
- ADR fuvarokmányok elkészítése
- ADR oktatások megtartása
- ADR éves jelentés elkészítése
- Szükséges csomagolások, jelölések definiálása
Munkavédelem
- Munkavédelmi szabályzat
- Kockázatértékelés
- Kémiai kockázatértékelés
- Pszichoszociális kockázatértékelés
- Egyéni védőeszközök juttatásának rendje
- Orvosi alkalmassági vizsgálatok rendje
- Munkavédelmi oktatások
Tűzvédelem
- Tűzvédelemi szabályzat
- Tűzriadó terv
- Tűzriadó gyakorlatok
- Tűzvédelmi oktatások
- Biztonsági terv (szabadtéri rendezvények, zenés, táncos rendezvények)
Tűzvédelem
Teljes körű tűzvédelmi szolgáltatás biztosítása, szabályzatok, riadótervek készítése, bejárások, ellenőrzések végrehajtása, tűzvédelmi oktatás.
Környezetvédelem
A tartalom jelenleg feltöltés alatt áll, ezért türelmét és megértését köszönjük.
Munkavédelem
Munkavédelmi szabályzatok, kockázat-értékelések készítésével, munkavédelmi szempontú bejárással és tanácsadással állunk rendelkezésére.
ADR
A vonatkozó jogszabályok új és szigorúbb előírásokat támasztanak a veszélyes áruk (ADR) szállítási láncában résztvevő vállalkozásokkal szemben.

 

MunkavédelemMunkavédelmi szabályzat
Védőeszközök juttatásának rendje
Orvosi alkalmassági vizsgálatok rendje
Orvosi alkalmassági vizsgálatok szabályozása
Kockázatértékelés
Munkavédelmi oktatás
Munkavédelmi bejárás

Munkavédelmi szabályzat

Munkavédelmi szabályzat készítésére nincs előírt kötelezettsége a munkáltatónak. A Munkavédelmi tv. (1993. Évi XCIII. Törvény a munkavédelemről) viszont lefekteti azokat az alapelveket/követelményeket, melyeket a munkáltató köteles teljesíteni az egészséges és biztonságos munkavégzés megvalósítása érdekében. A teljesítés módját viszont a munkáltató határozza meg, ezért Ügyfeleinkkel karöltve döntjük el, hogy szükséges-e az adott cég számára munkavédelmi szabályzatot készíteni, vagy csak a két kötelező elemet az MVT által előírt Egyéni védőeszközök juttatásának rendjét és az Orvosi alkalmassági vizsgálatok rendje dokumentumokat kell elkészíteni. Meglátásunk szerint csak abban az esetben indokolt a munkavédelmi szabályzat elkészítése, ha a cég, vállalkozás személyügyi struktúrája nagyon összetett ill. a technológiai folyamatok összetettek és nagy területre terjednek ki.Egyéni védőeszközök juttatásnak rendje

Az 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről:
56. §
"Az egyéni védőeszköz juttatásának belső rendjét a munkáltató írásban határozza meg. E feladat ellátása munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősül.”

Az egyéni védőeszköz juttatásának rendje dokumentumban szabályozzuk a munkavállalók számára munkakörönként kiadásra kerülő egyéni védőeszközök fajtáját, védelmi képességét, szabványát stb. Az egyéni védőeszközök juttatásának rendje dokumentumot készíthetjük az ügyfél igénye szerint önálló dokumentumként, vagy a munkavédelmi szabályzat részeként is.Orvosi alkalmassági vizsgálatok rendje

Az orvosi alkalmassági vizsgálatok rendje dokumentumban szabályozzuk, hogy a  munkavállalóknak munkakörönként milyen időközönként kell részt venniük foglalkozás egészségügyi vizsgálton. A vizsgálatokat a foglalkozás egészségügyi orvossal (üzemorvos) együtt határozzuk meg.
A dokumentum elkészítésénél  alapvető kötelezettségeknek kell teljesülniük. Ezek a következők: előzetes munkaköri alkalmassági vizsgálat, ismétlődő munkaköri alkalmassági  vizsgálat, soron kívüli munkaköri alkalmassági vizsgálat, záró orvosi  vizsgálat Nagy hangsúlyt fektetünk a folyamatos monitorozó és záró vizsgálatok gyakorlatban történő megvalósulására. Csak ezek birtokában tudjuk garantálni megrendelőink számára, hogy munkavállalóik akár veszélyes technológia és anyagok használata esetén is mindig egészségesek maradjanak, és évek múltán se legyenek egészségügyi panaszaik, amivel hosszútávon álmatlan éjszakákat okoznak valamikori, vagy jelenlegi munkáltatóik számára.Orvosi alkalmassági vizsgálatok szabályozása

A munkáltatónak kötelezettsége az orvosi alkalmassági vizsgálatok rendjét, a vizsgálatok irányát írásban meghatározni és az abban foglaltakat szabályozni. A feladat elvégzése munkabiztonsági és munka-egészségügyi szaktevékenységnek minősül.

Előzetes munkaköri alkalmassági vizsgálatok

 • Az adott munkáltatónál a munkavégzés megkezdése előtt
 • A már foglalkoztatott munkavállaló a munkakör (munkahely) megváltoztatása előtt

Soron kívüli munkaköri alkalmassági orvosi vizsgálat

 • A munkavállaló munkavégzése - nem egészségügyi ok miatt - 6 hónapot meghaladóan szünetel.
 • 30 napos keresőképtelenséget követően
 • Ha munkavállaló egészségi állapotában olyan változás következik be, amely miatt nem tudja biztonságosan ellátni a tevékenységét.

A soron kívüli orvosi alkalmassági vizsgálatot kezdeményezheti:

 • Foglalkozás-egészségügyi orvos
 • Háziorvos, kezelőorvos
 • Munkavédelmi hatóság
 • Munkáltató
 • Munkavállaló

Mvt. 49. § (1) A munkavállaló csak olyan munkára és akkor alkalmazható, ha

 • annak ellátásához megfelelő élettani adottságokkal rendelkezik,
 • foglalkoztatása az egészségét, testi épségét, illetőleg a fiatalkorú egészséges fejlődését károsan nem befolyásolja,
 • foglalkoztatása az utódaira veszélyt nem jelent,
 • mások egészségét, testi épségét nem veszélyezteti, és a munkára - külön jogszabályokban meghatározottak szerint - alkalmasnak bizonyult.

Az egészségügyi megfelelőségről előzetes és - külön jogszabályban meghatározott munkakörökben - időszakos orvosi vizsgálat alapján kell dönteni.

(2) A tevékenység szerinti miniszter meghatározott munkakörök (foglalkozások) tekintetében előírhatja, hogy az (1) bekezdésben foglaltakon túl pályaalkalmassági vizsgálat is szükséges, továbbá a vizsgálat rendjét a népjóléti miniszterrel egyetértésben határozza meg.

Mvt. 50. § A munkavállaló csak olyan munkával bízható meg, amelynek ellátására egészségileg alkalmas, rendelkezik az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez szükséges ismeretekkel, készséggel és jártassággal.Kockázatértékelés

Fizikai kockázatértékelés:

Az általunk készített kockázatértékelés teljes egészében megfelel a munkavédelmi törvény (hivat.) előírásainak. Hosszú évek során kidolgoztunk egy saját egyedi szisztémát a kockázatértékelések elkészítésére. Kockázatértékeléseink tartalmazzák a munkahely kockázatértékelését, a munkakörök kockázatértékelését, a gépek/technológiák kockázatértékelését. A gépeket nevesítve gépenként, vagy több azonos gép esetén csoportonként értékeljük. A munkaköröket egyesével értékeljük. Minden gép és munkakör esetén feltárjuk azok veszélyeit és a veszélyek azonosítása után a munkavállalóra gyakorolt hatásinak kockázatait értékeljük. Elmondható, hogy ez a kockázatértékelési szisztéma a munkabalesetek esetén az Egészségbiztosító által lefolytatott megtérítési eljárások során és a munkavállalók munkáltatóval szembeni polgári perek kapcsán rengeteg pénzt és bosszúságot spóroltunk meg ügyfeleink részére.

Kémiai kockázatértékelés:

Cégünk által készített kémiai kockázatértékelés során az összes az ügyfeleknél megtalálható vegyi anyagot külön-külön elemezzük. Az általunk elkészített kémiai kockázatértékelés biztos feltár minden olyan veszélyt, ami sérülésekhez, mérgezésekhez, vagy foglalkozási megbetegedésekhez vezetnének.

Pszichoszociális kockázatértékelés:

Pszichoszociális kockázatértékelésünk szintén egyedinek mondható a piacon. Az értékelést a munkavállalók anonim kérdőíves monitorozásával kezdjük. A következő fázisban kiértékeljük a kérdőíveket, melyből elkészítjük  pszichoszociális kockázatértékelést. A kapott eredményeket a könnyebb érthetőség kedvéért grafikonokon is szemléltetjük a pszichoszociális  kockázatértékelés dokumentumban.

Elmondhatjuk, hogy a kockázatértékelések végén elkészített intézkedési terveben próbálunk mindig törekedni a leg pénztárca kímélő és a munkavégzést legkevésbé akadályozó megoldásokra. Tisztába vagyunk azzal, hogy egy cég, vállalkozás számára a legelső a termelés és a profit. Nem tartjuk célravezetőnek a termelést lassító, a munkavállalókat túlságosan lefoglaló és költséges megoldásokat, de a biztonság kérdése nálunk midig az első.

 

Munkavédelmi oktatás

Munkavédelmi oktatási tematikáinkat, előadásainkat midig úgy alakítjuk ki, hogy az a legkevesebb időt vegye el a munkavállalók idejéből, de mégis a legtöbb információt tudjuk átadni a biztonságos és balesetmentes munkavégzés megteremtéséhez. Az oktatás módját mindig a megrendelő határozza meg. Igény esetén prezentációval is kiegészítjük oktatásunkat.Munkavédelmi szempontú bejárások

A megrendelő cégméretétől függően havi vagy igény szerint kétheti, heti munkavédelmi szempontú bejárásokat tartunk, ahol a cég munkavédelmi gyakorlatát vizsgáljuk. A bejárásról akciótervet készítünk, amiben feltüntetjük az esetleges problémákat, megoldást javaslunk a  munkavédelmi hiányosságokra. A megrendelővel egyeztetve határidőt szabunk és felelősöket jelölünk ki a probléma megoldására. A felfedezett nem megfelelőséget a helyszínen készült fotókkal dokumentáljuk.Az akciótervben feltüntetett hiányosságokat és megoldásokat a következő bejáráson visszaellenőrizzük.

Munkavédelmi oktatásra fejlesztések után is szükség van!

munkavédelmi oktatás

Rengeteg vállalkozásban zajlanak komoly fejlesztések azért, hogy az ügyfeleket modern, valóban minőségi szolgáltatásokkal várják. Új gépek telepítenek, új technológiákat alakítanak ki. Ezeknek a rendeltetésszerű használatát bemutatják a munkavállalók számára, azonban a cégvezetők egy másik nagyon fontos dologról hajlamosak megfeledkezni ez esetben, mégpedig a munkavédelmi oktatásról. Megváltozott kockázat esetén a tulajdonosoknak/ ügyvezetésnek kötelességük gondoskodni erről, az új technológiák kialakítása pedig ebbe a kategóriába esik. Amennyiben az Ön vállalkozásában is korszerűsítés történik, semmiképp se feledkezzen meg a munkavédelmi oktatás szervezéséről: ezzel kapcsolatban forduljon hozzánk bizalommal!

Felkészült kollégáink megfelelő segítséget fognak nyújtani abban, hogy az oktatás keretein belül bemutassák a dolgozók számára az új technológiák veszélyeit. Felhívják a figyelmet minden olyan dologra, amikkel elkerülhetők a balesetek, sérülések, így nem kell amiatt aggódnia, hogy veszélyes körülmények között dolgoznának alkalmazottai. A munkavédelmi oktatás előtt szakembereink alaposan áttanulmányozzák az új berendezések legfontosabb tudnivalóit, így minden olyan információ el fog hangzani, ami a hatékony, balesetmentes munkát elősegíti a jövőben. A fejlesztések után semmiképp sem tanácsos megfeledkezni a munkavédelmi oktatásról, ugyanis a balesetek mellett komoly pénzbírságokat is kockáztathat a cég, mert nem tett eleget a kötelezettségeinek. Ha az oktatás megtartása nélkül éri sérülés a dolgozóját, akár évekig tartó bírósági ügy is lehet az esetből, és komolyan felelősségre is vonhatják. Ilyen feszült légkörben pedig nagyon nehéz a továbbiakban működtetni a vállalkozást.

A munkavédelmi oktatás mindenki érdekeit szolgálja a vállalkozáson belül, ne feledkezzen meg erről a fejlesztések után sem! Folyamatosan rendelkezésre állunk, így bármilyen más változtatás, korszerűsítés történjen a területen, bátran fordulhat hozzánk. Bővebb információkért, a munkavédelmi oktatás megtartásáért keressen bennünket bizalommal elérhetőségeinken!

Ideális munkakörnyezet megteremtéséhez nyújtunk segítséget színvonalas kockázatértékeléssel!

A kockázatértékelés olyan tevékenység, illetve szolgáltatás, amit egyetlen munkahelyen sem lehet megspórolni. Mindenhol lehetnek veszélyforrások, amiket már az elején fel kell tárni és semlegesíteni. Ha ezzel nem törődik egy munkáltató, akkor előbb-utóbb munkahelyi baleset lesz a felelőtlenség és a spórolás vége, ami pedig feljelentést, pert, anyagi és jogi következményeket is maga után vonhat.

A kockázatértékelésre elsősorban egy vállalkozás elindításakor van szükség. A szakember tüzetesen megvizsgálja a munkakörülményeket, és eldönti, hogy min kell változtatni. Többféle veszélyforrás is felmerülhet, és nem mindegyiket lehet kiküszöbölni. Veszélyes lehet egy épület, egy munkamódszer vagy egy eszköz, berendezés, amit az alkalmazottaknak használniuk kell. Egy ilyen tényező megléte kockázatot jelent a munkavállalóra, aki megsérülhet, károsodhat az egészsége vagy akár életét is vesztheti egy ilyen munkakörnyezetben.

A kockázatértékelést követően a munkaadónak a feltárt problémák és javaslatok alapján már önállóan kell a szükséges változtatásokat megteremtenie. A cél megszüntetni vagy minimálisra csökkenteni a kockázatokat. Természetesen még így is történhetnek a későbbiekben változások, elhasználódik, meghibásodik egy berendezés, változik a munkakörnyezet. Nem véletlen, hogy szabály mondja ki a kockázatértékelés megismétlését, méghozzá legalább 3 évente.

Forduljon bizalommal a cégünkhöz, amennyiben munkavédelemmel kapcsolatos, színvonalas szolgáltatásokat szeretne igénybe venni! A képzett és gyakorlott szakemberekből álló csapatunk kockázatértékelés területén is színvonalas tevékenységet végez annak érdekében, hogy megteremtsük a biztonságos munkahelyeket, és ideális munkakörnyezetet hozzunk létre mindenhol.

A honlapunkon közzétett elérhetőségeink egyikén bátran lépjen velünk kapcsolatba, és tudjon meg minden lényeges részletet a kockázatértékelés megrendeléséről! Kollégáink válaszolnak a felmerülő kérdésekre!

Mit érdemes tudni a munkavédelmi oktatásról?

Egy munkáltatónak rengeteg feltételnek kell megfelelnie, és be kell tartania a rá vonatkozó szabályokat és előírásokat, hiszen azok be nem tartása súlyos büntetést von maga után. A munkavédelmi oktatás szükségessége például egy ilyen előírás.

Munkavédelmi oktatásra új dolgozó belépésekor, a munkakörülmények megváltozásakor, munkakörök vagy munkaeszközök, illetve új módszer, technológia bevezetésekor van szükség. A dolgozóknak meg kell ismerniük az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés elméleti és gyakorlati feltételeit, módszereit. Az oktatás megtörténtének és témájának írásban is kell, hogy legyen nyoma, és a dolgozó aláírásának is szerepelnie kell rajta.

A munkavédelmi oktatás nem csak a baleset-megelőzésről szól, hanem arról is, hogy baleset esetén mik a teendők. A legtöbb baleset elkerülhető, de ha már bekövetkezett, akkor – az oktatásnak köszönhetően – elérhető, hogy ne váljon súlyosabbá a helyzet.

Ha szeretné a munkavédelmi oktatást szakértőkre bízni, válasszon bennünket! Ha kérdése van, vegye fel velünk a kapcsolatot megadott elérhetőségeink egyikén!

Partnerek

 

 

Facebook

           
Menü   Miért válasszON minket   Kapcsolat  
        

 

Közel 10 éves széles spektrumú szakmai tapasztalatunkkal és felelősség biztosításunkkal, biztonságban tudhatja cégét, vállalkozását és munkavállalóit! Ügyfeleink részére mindig próbáljuk megtalálni a legoptimálisabb és a leginkább költségkímélő megoldásokat.
Helpdesk Hungary Kft.

2890 Tata, Hősök tere 13.

 

 

Ügyfélszolgálati iroda:
2890 Tata, Ady Endre utca 17.
(Eszterházy udvar)

 

 

Tel/Fax.: 34/425-284
Mobil: 20/463-1210
20/448-5316

 

 

Email: biztonsag[kukac]hdhungary.hu

      

 

Telefon:20/448-53-16
E-mail:biztonsag@hdhungary.hu
Elérhetõségek