• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
Munkavédelem
- Munkavédelmi szabályzat
- Kockázatértékelés
- Kémiai kockázatértékelés
- Pszichoszociális kockázatértékelés
- Egyéni védőeszközök juttatásának rendje
- Orvosi alkalmassági vizsgálatok rendje
- Munkavédelmi oktatások
Tűzvédelem
- Tűzvédelemi szabályzat
- Tűzriadó terv
- Tűzriadó gyakorlatok
- Tűzvédelmi oktatások
- Biztonsági terv (szabadtéri rendezvények, zenés, táncos rendezvények)
Környezetvédelem
- Környezetvédelmi regisztrációk elkészítése (hulladék, levegő, FAVI)
- Éves adatszolgáltatások elkészítése
- Hulladékok besorolása
- Folyamatok környezetvédelmi szempontú managelése
- Szükséges intézkedések definiálása és koordinálása
- Szennyvíz önellenőrzési terv elkészítése és működtetése
ADR
- ADR anyagbesorolások elvégzése
- ADR fuvarokmányok elkészítése
- ADR oktatások megtartása
- ADR éves jelentés elkészítése
- Szükséges csomagolások, jelölések definiálása
Munkavédelem
- Munkavédelmi szabályzat
- Kockázatértékelés
- Kémiai kockázatértékelés
- Pszichoszociális kockázatértékelés
- Egyéni védőeszközök juttatásának rendje
- Orvosi alkalmassági vizsgálatok rendje
- Munkavédelmi oktatások
Tűzvédelem
- Tűzvédelemi szabályzat
- Tűzriadó terv
- Tűzriadó gyakorlatok
- Tűzvédelmi oktatások
- Biztonsági terv (szabadtéri rendezvények, zenés, táncos rendezvények)
Környezetvédelem
- Környezetvédelmi regisztrációk elkészítése (hulladék, levegő, FAVI)
- Éves adatszolgáltatások elkészítése
- Hulladékok besorolása
- Folyamatok környezetvédelmi szempontú managelése
- Szükséges intézkedések definiálása és koordinálása
- Szennyvíz önellenőrzési terv elkészítése és működtetése
ADR
- ADR anyagbesorolások elvégzése
- ADR fuvarokmányok elkészítése
- ADR oktatások megtartása
- ADR éves jelentés elkészítése
- Szükséges csomagolások, jelölések definiálása
Munkavédelem
- Munkavédelmi szabályzat
- Kockázatértékelés
- Kémiai kockázatértékelés
- Pszichoszociális kockázatértékelés
- Egyéni védőeszközök juttatásának rendje
- Orvosi alkalmassági vizsgálatok rendje
- Munkavédelmi oktatások
Tűzvédelem
- Tűzvédelemi szabályzat
- Tűzriadó terv
- Tűzriadó gyakorlatok
- Tűzvédelmi oktatások
- Biztonsági terv (szabadtéri rendezvények, zenés, táncos rendezvények)
Környezetvédelem
- Környezetvédelmi regisztrációk elkészítése (hulladék, levegő, FAVI)
- Éves adatszolgáltatások elkészítése
- Hulladékok besorolása
- Folyamatok környezetvédelmi szempontú managelése
- Szükséges intézkedések definiálása és koordinálása
- Szennyvíz önellenőrzési terv elkészítése és működtetése
ADR
- ADR anyagbesorolások elvégzése
- ADR fuvarokmányok elkészítése
- ADR oktatások megtartása
- ADR éves jelentés elkészítése
- Szükséges csomagolások, jelölések definiálása
Munkavédelem
- Munkavédelmi szabályzat
- Kockázatértékelés
- Kémiai kockázatértékelés
- Pszichoszociális kockázatértékelés
- Egyéni védőeszközök juttatásának rendje
- Orvosi alkalmassági vizsgálatok rendje
- Munkavédelmi oktatások
Tűzvédelem
- Tűzvédelemi szabályzat
- Tűzriadó terv
- Tűzriadó gyakorlatok
- Tűzvédelmi oktatások
- Biztonsági terv (szabadtéri rendezvények, zenés, táncos rendezvények)
Tűzvédelem
Teljes körű tűzvédelmi szolgáltatás biztosítása, szabályzatok, riadótervek készítése, bejárások, ellenőrzések végrehajtása, tűzvédelmi oktatás.
Környezetvédelem
A tartalom jelenleg feltöltés alatt áll, ezért türelmét és megértését köszönjük.
Munkavédelem
Munkavédelmi szabályzatok, kockázat-értékelések készítésével, munkavédelmi szempontú bejárással és tanácsadással állunk rendelkezésére.
ADR
A vonatkozó jogszabályok új és szigorúbb előírásokat támasztanak a veszélyes áruk (ADR) szállítási láncában résztvevő vállalkozásokkal szemben.

 

ADR

Mint sokak előtt ismeretes, a 2015. évi LXXXIX. Törvény és annak 1332 oldalas 2. melléklete, illetve az ADR biztonsági tanácsadó alkalmazásáról szóló 25/2014. (IV. 30.) NFM rendelet valamint az 52/2015. (IX. 18.) és 61/2013. (X. 17.) NFM rendeletek új, szigorúbb előírásokat támasztanak a veszélyes áruk (ADR) szállítási láncában résztvevő (ki-vagy berakodó, csomagoló, töltő, feladó, szállító) vállalkozásokkal illetve az ilyen tevékenységet végző konkrét munkavállalókkal és munkavégzésükkel.

Amennyiben egy cég által a saját telephelyén lerakodott (fogadott), felrakodott, becsomagolt, csomagolóeszközbe töltött és/vagy feladott veszélyes áruk (pl. telephelyen fogadásra-kirakodásra kerülő alapanyag vegyszerek, maró anyagok , akkumulátorok, kannás festékek, festék vagy egyéb sprayk, hígítók, palackos gázok, üzemanyagok és a becsomagolásra, feladásra kerülő veszélyes hulladékok) szállítmányonkénti mennyisége meghaladja a 2015. évi LXXXIX. Törvény „2. mellékletének” 1.1.3.6 pontjában meghatározott mennyiségeket (pl. a 2-es szállítási kategóriás kannás festék vagy spray-s kiszerelésű anyagok, hulladékok vagy benzin esetén 333 kg-ot vagy litert; 3-as szállítási kategóriás általános környezetre veszélyes alapanyagok vagy nem gyúlékony, hanem általános környezetre veszélyes hulladékok vagy gázolaj esetén az 1000 kg-ot/1000 litert szállítmányonként) akkor a 25/2014. (IV. 30.) NFM rendelet értelmében a cégnek névjegyzékbe vett, érvényes bizonyítvánnyal rendelkező ADR tanácsadóval kell rendelkeznie.

Amennyiben egy cég nem éri el a fenti mennyiségeket, de ki-vagy felrakod, csomagol, tölt, felad veszélyes árukat (így például veszélyes hulladékot) vagy szállít (pl. az üzembe saját dolgozó szállít „ADR mentességgel” veszélyes alapanyagokat: festékeket, maró anyagokat, ragasztókat, palackos gázokat, sprays kiszerelésű termékeket, vagy munkaterületen dolgozó járművekhez üzemanyagot), nem kell ADR tanácsadóval rendelkeznie, de a 61/2013. (X. 17.) NFM rendelet 1. melléklet 4. pontja értelmében az érintett dolgozóknak kétévente egyszeri alkalommal egy ADR tanácsadó, képzési jegyzőkönyvvel dokumentált, feladatkör szakosított oktatást kell tartson és az ADR által előírtak értelmében névre szóló oktatási igazolást kell kiállítson a dolgozók részére, melyet hatósági ellenőrzéskor a dolgozó magánál kell tartson és be kell tudjon mutatni.

Az új ADR az UN3509 üres tisztítatlan csomagolóeszköz-hulladékokra (üres kannák, hordók, zsákokra) új, speciális, a környezetvédelmi előírásokon túli, szigorú feltételeket támaszt (pl. az ADR szerinti válogatásukra, szennyezettségükre vonatkozóan, a válogatás dokumentálására, csomagolásukra, jelölésükre).

A bírások óriásiak (átlagosan 400 ezer Ft – 2,2 millió Ft), melyeket a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet 5. melléklete szabályoz.

Az ADR a "szállítás"-t kiterjeszti a "szállítási lánc"-ban résztvevőkre, beleértve a csomagoló,töltő, berakó, feladó, szállító, kirakó szereplőket is, ADR felelősségeket téve ezekre a szereplőkre (2015. évi LXXXIX. törvény 2. mellékletének 1.2.1. pontjában definiálásra került, hogy kiket ért a törvény csomagoló, töltő, berakó, feladó alatt) és az 1.4 fejezetben leírja a kötelezettségeiket.

Ezekhez a feladatkörökhöz (csomagoló,töltő, berakó, feladó, kirakó) párosít a 156/2009. (VII. 29.) Korm rendelet 5.melléklete bírságokat, definiálva h milyen mulasztásért kit büntetnek (feladó, csomagoló, töltő, stb).

Ha valakit nem oktat le egy tanácsadó (akár 1.1.3.6 mennyiségi mentesség esetén is kell az oktatás, hiszen ez a mentesség sem ad minden alól mentességet, pl. nem ad bizonyos járműfelszerelés és az adott anyagra vonatkozó, ADR-ben meghatározott tartalmú fuvarokmány bejegyzés megléte alól ha a cég saját dolgozója szállít kis mennyiségű veszélyes árut az üzembe, a veszélyes hulladék feladása esetén nem ad az ADR fuvarokmány elkészítése és ismerete alól (mely fuvarokmány nem azonos az SZ jeggyel, az ADR fuvarokmány egy másik dokumentum az SZ jegyek mellett) ismerete és töltése alól, az adott veszélyes hulladékra minősített-típusjóváhagyott csomagolóeszközök használata alól (milyen hulladékot mibe enged az ADR csomagolni) a típusjóváhagyott csomagolóeszközök vagy nem minősített csomagolóeszközök (zsák, doboz, kanna, hordó) maximális töltési foka alól, magáról az 1.3 fejezet szerinti oktatás alól, stb-stb, akkor oktatás hiányában honnan tudná a cég azokat a felelősségeit, amikre a fenti felelősségi körökre meghatározva büntetési tételes kötelezettségei vannak? És hogyan tudná betartani azokat azok ismerete nélkül?

Az ADR törvény kétéves ciklusonként változik, ezért kétévente ismeretfelújító képzésben kell részesülnie az érintett dolgozóknak a változásokról.

Bírságok pl.: ADR tanácsadó hiánya 400 000 Ft, melyhez rögtön kapcsolódik az ADR éves jelentés hiánya, mely 100 000 Ft.    

A dolgozók ADR tanácsadó általi oktatás nélkül végezik a fenti munkákat: 400 000 Ft.

ADR tartalmú fuvarokmány hiánya vagy helytelensége, melyért a törvény szerint a szállító cégre át nem hárítható módon a Feladó felel: 800 000 Ft.  Hordók, kannák, zsákok ADR-ben szabályozott töltési fokának be nem tartása, nem UN minősített csomagolóeszközök használata, ADR jelölések és bárcák hiánya (melyért a csomagoló, töltő, feladó felel): 1 200 000 Ft bírság.

A cég az ADR tanácsadót írásban jelöli ki, a tanácsadó a kijelölést írásban fogadja el, majd ezt követően a cég írásban bejelenti a tanácsadójának személyét a hatósághoz a fenti érintettségét követő 15 napon belül.

Az egyes be-(és ki) szállításokra vonatkozó ADR dokumentumok meglétét és az előírások teljesítését a Nemzeti Közlekedési Hatóság valamint a Katasztrófavédelmi Hatóság nem csak a közúton, hanem telephelyi ellenőrzésen is ellenőrzi (mind a Feladó cégnél mind a címzett cégnél).

Fentiekről az ADR tanácsadó minimum kétévente, képzési jegyzőkönyvvel dokumentált oktatást kell tartson a ki-és berakodásban, csomagolásban-töltésben, feladásban és a fentiekben ismertetett szállítási láncban résztvevő dolgozók részére.

A képzés eredményeképpen az ADR tanácsadó oktatási igazolást állít ki névre szólóan minden dolgozó részére. Fenti munkákat csak érvényes, ADR tanácsadó által kiállított oktatási igazolás birtokában végezhet dolgozó, az oktatási igazolást a munkahelyen/szállítás esetén a járművön/ kell tartani.

Emellett a tanácsadó elvégzi a szükséges anyagbesorolásokat, útmutatást ad a feladásra kerülő veszélyes hulladékok hulladékonként változó jelölésére, bárcázására (ezek át nem hárítható feladói, csomagolói felelősségek), definiálja az egyes veszélyes hulladékok csomagolására jogszabályilag megfelelően használható csomagolóeszközöket, a jogszabályban meghatározott töltési fokot, stb-t, figyelemmel kíséri és támogatja a vállalkozás ADR-rel kapcsolatos, jogszabálynak megfelelő működését.

Az ADR tanácsadó évente elkészíti a jogszabály által előírt éves ADR jelentést.

Szolgáltatásunk keretében delegáljuk Önökhöz a Hatóság által névjegyzékbe vett, 15 éves szakmai múlttal és rutinnal rendelkező ADR tanácsadóinkat, ellátva fenti munkákat.
Külön szerződéses feltételek keretében, igény esetén kiegészítjük a szolgáltatást az Iparbiztonsági szabályozás (mely nem azonos a munkavédelmi szabályozással) keretében született, 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet által előírt Üzemazonosítás adott telephelyekre történő elkészítésével (mely Üzemazonosítás nem azonos a munkavédelmi Kockázatértékeléssel).

Az Üzemazonosítás hiánya a fenti 156-os rendelet szerint 2 millió forintos bírságot von maga után. Amennyiben egy cég nem éri el a küszöbértékeket és a küszöbérték alatti értékeket, nem tartozik a törvény hatálya alá és további teendője nincsen, de első lépés az Üzemazonosítási számítások elvégzése, melyet ellenőrzéskor be kell tudni mutatni a hatóságnak.

 

Abai Roland
ADR tanácsadó
Környezetgazdálkodási mérnök
Kommunális hulladékgazdálkodó
Hulladékgazdálkodási technológus
Vegyipari és környezetvédelmi technikus
KIR megbízott – ISO14001 TÜV BAYERN

Partnerek

 

 

Facebook

           
Menü   Miért válasszON minket   Kapcsolat  
        

 

Közel 10 éves széles spektrumú szakmai tapasztalatunkkal és felelősség biztosításunkkal, biztonságban tudhatja cégét, vállalkozását és munkavállalóit! Ügyfeleink részére mindig próbáljuk megtalálni a legoptimálisabb és a leginkább költségkímélő megoldásokat.
Helpdesk Hungary Kft.

2890 Tata, Hősök tere 13.

 

 

Ügyfélszolgálati iroda:
2890 Tata, Ady Endre utca 17.
(Eszterházy udvar)

 

 

Tel/Fax.: 34/425-284
Mobil: 20/463-1210
20/448-5316

 

 

Email: biztonsag[kukac]hdhungary.hu

      

 

Telefon:20/448-53-16
E-mail:biztonsag@hdhungary.hu
Elérhetõségek